Hjem

Generalforsamling og opstillingsmøde.

 

" Af bestyrelsens beretning fremgik det bl.a. at partiforeningen har haft en medlemsfremgang på 17% i det forgangne år...."

 

Læs pressemeddelelsen HER

 

Her til højre ser du vores tre spidskandidater!

Tag med på formøde...

 

Formøde - vil sige af vi SF-ere har for vane, at mødes med vores Byrod Annette Søegaard, inden Byrådet samles. Alle møderne afvikles i lokale 2, på Rådhuset i Støvring.

 

Datoer for møderne:

 

- 3/ 4 2017

- 8/ 5 2017

 

 

 

Generalforsamling 2017

 

- afholdes den 27/2 kl. 19.00

Samme aften afholdes også opstillingsmøde, med valg af spidskandidater til kommunalvalg 2017.

Generalforsamlingen og opstillingsmøde afholdes i lokale 4 på Rådhuset i Støvring med dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen og opstillingsmødet er åbent for alle medlemmer.

 

Se dagsorden og læs om de opstillede til bestyrelse LIGE HER

 

Vi ses - SF'ølli!

" Regeringen vil ikke høre om ældrepleje - den formår ikke"

 

SAMMEN har SF-Vesthimmerland og SF-Rebild sluttet kreds om vores Folketingskandidat: Selveste Therasa Berg Andersen.

Læs pressemeddelsen fra SF-Vesthimmerland HER

 

På mødet hvor Berg Andersen blev valgt, var der også anledning til at takke Thomas Klimek (kredsens tidligere MF-kandidat) for en eksemplarisk og helhjertet kamp for human retorik og retfærdighed i vores samfund. - Vi (red.) er mange som har lært noget væsentligt af dig, Thomas - TAK til - og for dig !

 

 

Sommer 16 kalender:

 

MED PÅ BYRÅD?

Her er datoerne hvor du kan komme til såvel formøder som byrådssamlinger - OBS Nogle møder kun for medlemmer!

 

Hver gang på rådhuset i Støvring klokken 19. Lokale 4.

 

15. august.

5. September - Her hvor vi også vælger vores kommende Himmerlandske eller Vensysselske hjerte, søge tinge. - Kun medlemmer.

26. September

 

 

MED UD I DET FRI.. 23.august klokken 18.

- Tag med på SF-Rebilds sommertur helt ud i det grønne. - Alle er velkomne.

 

Turen går i år til Nihøje ved Øster Hornum. Mødested ved Svanesøen Nibevej i Øster Hornum. Her fortæller Niels Nørgaard Nielsen lidt om den lokale historie, og Niels leder en vandretur til Nihøje. Der vandres ca. 3 km, og Niels vil fortælle undervejs om de historiske vingesus, som dette sted har oplevet gennem tiden.

 

SF-Rebild er vært for kaffe mv.

 

Annette Søegaard vil efter kaffen fortælle om den aktuelle politiske situation i Rebild Kommune.

Efter Annettes fortælling vil der blive fælles vandretur tilbage til Øster Hornum.

- Turen kan også køres i bil eller på cykel, hvis det ønskes.

 

Mødested er ved Svanesøen i Øster Hornum ved Nibevej, der kan parkeres bag Dagli Brugsen, og så er der kun få meter at gå ad Nibevej mod Nibe.

 

Vel mødt

SF-Rebild

Bestyrelsen

Vil du i Folketinget for SF?

 

SF-Rebild og SF-Vesthimmerland skal finde ny Folketingskandidat - er det dig?

 

Tidligere kandidat, Thomas Klimek, som gennem de seneste år, har ydet meget stor indsats, har valgt at give stafetten videre og nu få familieliv, arbejdsliv og uddannelse til at nå sammen.

 

Læs Thomas pressemeddelse HER

 

 

 

 

G E N E R A L F O R S A M L I N G - VEL OVERSTÅET

..er afviklet i en drønhyggelig atmosfære selv om der blev vendt og drejet på adskillige politiske forhold og anliggender i HELE Rebild Kommune. - Medlemsfremgang blev hilst velkommen, og taget meget seriøst - Hvert medlem SKAL kunne se og mærke forskel i forhold til indflydelse på vor kommunes førte politik.

Læs referat fra generalforsamlingen HER

Finanslovsforlig 2016

 

"En skændsel mod de svageste og en latterliggørende hån mod miljøet.

- De velbjærgede klimaforbrugere og materialister skåler i champagne." - Der er ikke prestige i at give et sundere miljø vidrere!

 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

 

 

Folketingsvalget 2015 er overstået.

Her i Rebild fik SF 2.9 % af stemmerne. Det er både langt under landsresultatet og langt, langt færre stemmer end ved folketingsvalget i 2011.

 

Det blev til ialt 531 stemmer, heraf fik vores folketingskandidat Thomas Klimek 117 personlige stemmer. Et flot resultat for Thomas, da han er helt ny kandidat i vores kreds. Thomas fik i hele Nordjylland 1217 personlige stemmer, og er nu nordjysk 1. suppleant til Folketinget for SF.

 

I SF-Rebild er der blevet knoklet med valgplakater og uddeling af pjecer. Ligesom at Thomas Klimek har haft selskab på gader og stræder.

I 2011 fik SF et meget fint resultat her i Himmerlandskredsen, og det gav valg til Pernille Vigsø Bagge med et stort antal personlige stemmer, Pernille er nu stoppet som folketingspolitiker, og stafetten er overgivet til Thomas Klimek, og det at være ny sammenholdt med et historisk dårligt valgresultat for SF over hele landet medførte desværre at Thomas Klimek ikke blev valgt.

Arbejdet frem mod næste folketingsvalg er allerede startet med analyser og evalueringer af arbejdet op til det netop overståede valg.

 

Godt med en SF´er i kommunens politiske ledelse

 

Generalforsamlingen i SF-Rebild blev den 2. marts 2015 afviklet i god ro og orden. Dette var ihvertfald dirigentens konklusion, da hun afsluttede med disse ord.

 

Der var genvalg til alle poster, og nyvalg til Jens Munk som kasserer. Bestyrelsen består nu af Annette Bruun Hansen, Kurt Nielsen, Carsten Greve, Brian Guldhammer, Steen Madsen, Jens Munk og Torben Færk. Annette Søegaard er som byrådsmedlem og formand for sundhedsudvalget i Rebild Kommune partiforeningens talsperson, mens Torben Færk ordner det organisatoriske i forhold til de interne forhold i SF. Jens Munk blev nyvalgt som kasserer, og Steen Madsen fik næstformandsposten. Som supplaneter var der genvalg til Norma Granild og nyvalg til Lisbeth Nørgaard.

 

År 2014 var det første år med Annette Søegaard som formand for sundhedsudvalget i Rebild Kommune. Partiforeningen er stolt af Annettes indsats, og det er godt for borgerne, at der er en SFèr med i kommunens politiske ledelse. Annette Søegaard orienterede på generalforsamlingen om årets politiske arbejde, herunder SFs bidrag til årets budgetforhandlinger, hvor der blev sat mange gode aftryk fra SFs side, eksempelvis. i forhold til ældreområdets økonomi.

 

 

 

Hver måned afholder SF-Rebild formøder før byrådsmøderne. Her møder byrådsmedlem Annette Søegaard og andre SF`ere op og drøfter de aktuelle sager. Alle medlemmer af SF-Rebild er velkomne. Det foregår i mødelokale 3 i det nye rådhus i Støvring, og det er altid fra kl. 19.00. Her i foråret 2015 afholdes der formøder på følgende datoer:

- 13/4, 4/5 og 8/6. Vel mødt.

 

Og hvad har SF, på landsplan, så i grunden udrettet.. Duer de til noget ?

 

Klippekort lader de ældre bestemme selv.

De svageste ældre er prioriteret på finansloven.

Med en ny klippekort-ordning, får de ældre mulighed for selv at afgøre hvad dele af deres hjemmehjælp skal anvendes til.

 

Reduceret hormonkemi i hverdagen - det blev et Ja Tak!

Hormon forstyrrende stoffer i lægeudstyr, kosmetik og slik - som kan være skyld i testikelkræft og barnløshed. - Nu kommer faktuel forskning, som kan underbygge regulering af 'gift' i dagligdagen.

 

Mia kommer til klima og miljø.

Vi taler umuligt om klima og miljø, uden også at tale om energi.

Jordvarme, endnu grønnere elapparater, bedre mulighed for økologi på flere fronter. I alt en milliard skubbede SF i den retning.

 

Flere hænder - her og der - ER flere hænder.

Kommunerne kan nu i fire år frem søge midler til navnlig 0 - 5-årige, og skal samtidigt dokumentere at det er i denne vigtige alder, at midlerne komme de små liv til gode.

 

Gensidig forsørgelsespligt bliver 'rullet tilbage'

Vi får ikke gang i skabelsen af arbejdspladser ved at skabe fattige.

- En far med arbejde, kan du igen bo sammen med en mor på kontanthjælp.

 

45 kroner i timen - var det noget.

Som tilhørende det segment som kaldes underklassen, og som defineres ved at være uden uddannelse, og reelt uden for arbejdsmarkedet 80 % af året, er de de første til at vælge medlemskabet af en fagforening fra. Hidtil har kontingenter på op til 3000 om året kunnet trækkes fra i SKAT. Den grænse er hævet til 6000 kroner.

 

Fagforeninger som rummer mange ufaglærte og uuddannede, har pligter i forhold til uddannelse og opkvalificering af medlemmer.

Og derfor ofte været dyre målt i forhold til de fagforeninger hvis medlemmer nemmere finder et nyt job.

Og sammenlagt vil stærke fagforeninger være talerør, specielt når der lokkes med job til 40 kroner i timen, sådan som begrebet SOCIAL DUMPING har godt gang i som en udvikling i Danmark.

 

Mens vi venter på investeringer og købelyst.

Mange familier hvor en eneforsørger kæmper med næb og klør for at finde job, men snart har opbrugt dagpengeretten, og efter en periode på AMY (Arbejdsmarkedsydelse - en art sidste rettighed fra dagpengesystemet som udgør 60% af dagpengene/ 80% af dagpengene for forsørgere) ville næste skrit være kontanthjælp.

 

Og kontanthjælp er jo ikke nogen gave, men ydelse som de, uden reelt eksistensgrundlag kan læne, sig op ad til jobbet omsider findes. - Perioden man - også som eneforsørger - kan læne sig op ad AMY er godt et år længere, med den seneste Finanslov. Desværrehavde SF ikke held med at skubbe midler til simplere uddannelse og opkvalificering til de berørte, men endnu er vore fagforeninger ikke døde og borte. - De har knowhow på det felt!

 

Stor indsats på sundhedsområdet.

Rigtig mange midler skydes ind i forebyggelse. - Intilligent oplysning om veje ud af liiiiidt for meget røg, alkohol og alt for smagsbaseret kost. Pengene er godt givet ud. Også fordi målinger viser, at kun de færreste ikke har kendskab til vejledninger som kostpyramide og viden om tobaks og alkohols bagsider ved misbrug. - Der skal noget andet til!

 

Den negative sociale arv er en svær fætter, for hvor meget kan vi acceptere at samfundet blander sig i.

Men Sundhedsplejersken (en service iboende Dansk velfærd) styrkes i faglighed og med værktøj til tidlig indsats.

Kræftbehandling, medicinsk- som terminalbehandling får et løft.

Læs om SF-Rebild.

Læs om bestyrelsens arbejde.

Annoncer for arrangementer under vejs.

Læs nyhedsbreve, og referater.

Meld dig ind i SF-REBILD

 

- og få førstehåndsadgang til politik og udviklinger i Rebild Kommune.

 

 

Ja - SF'ølli skal jeg være medlem.

Copyright 2013 © - Rettighederne for alt indhold på siden( siderne) forebeholdes.